DOM TOWAROWY CHYLONIA - STRONA GŁÓWNA
Polityka prywatności

Przeglądając, używając serwis internetowy www.dtchylonia.pl akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Wszystkie Osoby lub Podmioty korzystające z serwisu www.dtchylonia.pl są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi informacjami dostępnymi w tym dokumencie.

Fakt, że www.dtchylonia.pl nie wykorzystuje w danym momencie jakiegokolwiek z obecnych zapisów/warunków Polityki Prywatności i/lub toleruje brak dostosowania przez drugą stronę do jednego jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w obecnym dokumencie nie może być tłumaczony jako rezygnacja przez DOM TOWAROWY CHYLONIA z możliwości póżniejszego skorzystania z jednego z zapisów/warunków, o których mowa. DOM TOWAROWY CHYLONIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

PLIKI COOKIE

Zbieramy informacje poprzez strony internetowe serwisu www.dtchylonia.pl, używając tzw. cookies (ciasteczek). Cookies to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pozwalają na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na podstronach Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Cookies zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

2. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.

3. Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
 
Wyszukaj firmę po nazwie: